Danh mục: Vàng

Tháng Tám 24, 2022

Các quy tắc phân tích liên thị trường (phần 3: Trái phiếu và hàng hóa có mối tương quan mật thiết).

Trái phiếu và hàng hóa có mối tương quan mật thiết? Sở dĩ Tôi dành khá nhiều giấy bút để nói về lạm phát và lãi suất là bởi vì hai cái này chính là sợi dây xuyên suốt trong bốn bộ phận cấu thành của financial market.

Tháng Bảy 24, 2022

Chế độ bản vị vàng sụp đổ như thế nào ?

Sau cuộc hành quyết công khai John Kennedy chế độ bản vị bạc từng bước bị xóa bỏ và vàng là thứ hiện kim tiếp theo được các nhà tài phiệt nhắm đến. Chế độ bản vị vàng sụp đổ như thế nào? Loạt bài viết này sẽ làm rõ cho quý vị những điều bí mật ẩn chứa phía sau.