Danh mục: Các quy tắc phân tích liên thị trường

Tháng Mười 6, 2022

Hướng dẫn sử dụng Website Tradingview và Investing trong công việc so sách các mối tương quan và xử lý số liệu.

Hôm nay HaBinhFx sẽ Hướng dẫn sử dụng website TradingView và Investing cho các bạn.Website https://www.tradingview.com/ là một trong những trang web cho phép chúng ta sử dụng các biểu đồ FREE tốt nhất hiện nay, các biểu đồ với đa khung thời gian và real time.

Tháng Mười 4, 2022

Kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật (phần 4: Hướng dẫn giao dịch thực chiến với Day Trader và Swing Trader).

Đây là bài viết tiếp theo trong serie hướng dẫn giao dịch thực chiến với Day Trader và Swing Trader. Các bạn có thể xem lại phần trước tại đây.

Tháng Mười 3, 2022

Kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật (phần 3: Hướng dẫn giao dịch thực chiến với Day Trader và Swing Trader).

Đây là bài viết tiếp theo trong serie hướng dẫn giao dịch thực chiến với Day Trader và Swing Trader. Các bạn có thể xem lại phần trước tại đây.

Tháng Mười 2, 2022

Kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật (phần 2: Hướng dẫn giao dịch thực chiến với Day Trader và Swing Trader).

Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn giao dịch thực chiến với Day Trader và Swing Trader cho tất cả các bạn. Tất cả các sự kiện, các ví dụ giao dịch được, các bạn nào quan tâm có thể theo dõi các bài viết trên website của Tôi để cập nhật theo từng sự kiện.