Danh mục: Thị trường tài chính

Tháng Tám 12, 2022

Đặc điểm của các đồng tiền chính (phần 6): Đô la Canada

Đô la Canada hay dollar Canada (ký hiệu tiền tệ: $; mã: CAD) là một loại tiền tệ của Canada. Nó thường được viết tắt với ký hiệu đô la là $, hoặc C$ để phân biệt nó với các loại tiền tệ khác cũng được gọi tên là đô la. Đô la Canada được chia thành 100 Cent. Tính đến 2007, đồng đô la Canada là loại tiền tệ được trao đổi hàng thứ 7 trên thế giới.

Tháng Tám 4, 2022

Các bộ phận cấu thành của thị trường tài chính: Thị trường tiền tệ (Currency market) phần 1.

Thị trường tiền tệ được biết là một trong những thị trường hấp dẫn nhất, thu hút được đông đảo Trader tham gia nhất và cũng là thị trường có tính thanh khoản cao nhất, độc giả của cuốn sách này nếu không muốn nói là tất cả đều là những currency trader.

Tháng Tám 1, 2022

Các bộ phận cấu thành của thị trường tài chính: Thị trường Trái Phiếu (Bond Market) phần 1.

Thị trường tài chính nói chung được cấu thành từ nhiều thị trường nhỏ hơn, trong đó những thị trường nhỏ đó được phân bố lại thành bốn nhóm thị trường chính: Thị trường Trái phiếu, Thị trường Hàng hóa, Thị trường Tiền tệ, Thị trường Vốn/Cổ phiếu.