Danh mục: Carry Trade

Tháng Tám 20, 2022

Carry Trade là gì? Ví dụ về Carry Trade.( phần 2)

Thuật ngữ Carry Trade có lẽ còn khá mới mẻ với khá nhiều bạn, thực ra hình thức carry trade này đã được nhiều nhà đầu tư, nhiều quỹ đầu tư lớn áp dụng, và thực tế là về mặt dài hạn thì những giao dịch carry trade lại trở thành những giao dịch mang lại lợi nhuận tốt nhất và an toàn nhất.