Danh mục: Phân tích kỹ thuật

Tháng Bảy 3, 2024

RSI không phế mà chúng ta phế (phần 2)

RSI không phế mà chúng ta phế Bài này tôi sử dụng kiến thức của Mr. Martin Pring trong quyển sách Marting Pring on Market Momentum nói về các công cụ chỉ báo động lượng. RSI là một trong những vấn đề được ông đem ra thảo luận trong quyển sách. Bây giờ tôi đem về để anh em học. Sau đây là những quan […]