ROF Reestablish Oder Flow
Tháng Năm 16, 2024

Reestablish Oder flow (ROF) Quá Trình Tái Cấu Trúc Lại Thị Trường (phần 2)

By habinh

KIỂM TRA SỨC MẠNH ODER FLOW THẾ NÀO:

Như các bạn đã biết xu hướng được hình thành dựa trên sự vận động của các con sóng. Dựa vào sức mạnh của các con sóng đẩy Swing Structure và sóng hồi pullback mà chúng ta nhận định được xu hướng là tăng hay giảm và phe nào đang kiểm soát thị trường.

Strong Weak trong một xu hướng.
Strong Weak trong một xu hướng.

Cùng trở lại một chút về đĩnh nghĩa Strong Weak trong một xu hướng. Cùng quan sát biểu đồ trên các bạn có thể rút ra vài lưu ý sau:

 • Trong xu hướng tăng:
 • Strong Low (Đáy mạnh) được hiểu là đáy mà từ đó tạo ra con sóng Swing Structure phá qua đỉnh cũ trước đó và tạo ra tín hiệu BOS.
 • Weak High (Đỉnh yếu) được hiểu là đỉnh bị con sóng Swing Structure được tạo ra từ đáy mới (Strong Low) vượt qua và tạo ra tín hiệu BOS.
 • Khi một đáy mới không vượt qua được một đỉnh cũ (Weak High) thì đáy mới lúc này được gọi là Weak Low và đỉnh cũ trước đó bây giờ được gọi là Strong High.
 • Trong xu hướng giảm:
 • Strong High (Đỉnh mạnh) được hiểu là đỉnh mà từ đó tạo ra con sóng Swing Structure phá qua đáy cũ trước đó và tạo ra tín hiệu BOS.
 • Weak Low (Đáy yếu) được hiểu là đáy bị con sóng Swing Structure được tạo ra từ đỉnh mới (Strong High) vượt qua và tạo ra tín hiệu BOS.
 • Khi một Strong High mới không vượt qua được một đáy cũ (Weak Low) thì đỉnh mới lúc này được gọi là Weak High và đáy cũ trước đó bây giờ được gọi là Strong High.
 • Việc xác nhận sức mạnh của con sóng đẩy Swing Structure là việc xác định vị trí của Strong Low và Strong High dựa vào 3 công cụ:
 • Công cụ Premium/ Discount.
 • Công cụ trading Range.
 • Công cụ IDM tạo tín hiệu BOS.

Công cụ Premium/ Discount.

Trong một xu hướng tăng Oder Flow được cho là mạnh khi đáy Strong Low nằm trong vùng giá Discount và ngược lại trong xu hướng giảm Strong High nằm trong vùng giá Premium.

Công cụ Premium Discount kiểm tra sức mạnh Oder Flow.
Công cụ Premium Discount kiểm tra sức mạnh Oder Flow.

Công cụ Trading Range:

Trading Range là một định nghĩa thể hiện vùng giá được giới hạn từ Weak High đến Strong Low trong xu hướng tăng và từ Strong high đến Weak Low trong xu hướng giảm. Sau khi tạo BOS hợp lệ giá phải quay lại vùng Trading Range để kiểm tra sức mạnh của Oder Flow.

Công cụ Trading Range xác định sức mạnh Swing Structure.
Công cụ Trading Range xác định sức mạnh Swing Structure.

Công cụ IDM tạo BOS:

IDM (Inducement) là một khái niệm quan trọng trong phương pháp SMC, trong trường hợp này IDM có thể được dùng như một công cụ để kiểm tra sức mạnh Oder Flow. Và công cụ IDM trong việc kiểm tra này có 2 trường hợp xảy ra.

Trường hợp 1: đối với Swing Structure trước đó là một cấu trúc Internal Structure. Tín hiệu IDM quét qua Strong Low gần nhất trong Internal sau đó tạo BOS là sự khẳng định sức mạnh của Oder Flow.

Trường hợp 2: đối với Swing Structure trước đó là một con sóng yếu (cấu trúc Minor). Tín hiệu IDM quét qua Minor sau đó tạo BOS là dấu hiệu khẳng định sức mạnh của Oder Flow.

Cùng quan sát mô hình sau để làm rõ:

Công cụ IDM tạo BOS xu hướng tăng kiểm tra sức mạnh Swing Structure.
Công cụ IDM tạo BOS xu hướng tăng kiểm tra sức mạnh Swing Structure.
Công cụ IDM tạo BOS xu hướng giảm kiểm tra sức mạnh Swing Structure.
Công cụ IDM tạo BOS xu hướng giảm kiểm tra sức mạnh Swing Structure.

Như vậy một Oder Flow thỏa mãn sự kiểm tra cả 3 điều kiện kể trên được cho là một con sóng mạnh và các bạn có thể giao dịch ngay khi xác nhận sức mạnh của Oder Flow. Vậy trường hợp một Oder Flow không thỏa mãn 3 điều kiện trên thì sao?

Khi đó quá trình ReEstablish Oder Flow sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu các cách ROF ở phần sau của chương này còn bây giờ hãy cùng đến với các ví dụ sau để nhận diện rõ đâu là con sóng có Oder Flow mạnh đâu là con sóng có Oder Flow yếu cần phải được tái thiết lập ROF.

Quá trình kiểm tra sức mạnh Oder Flow và quá trình ROF biểu đồ AUDUSD khung D1.
Quá trình kiểm tra sức mạnh Oder Flow và quá trình ROF biểu đồ AUDUSD khung D1.

Đầu tiên có thể xác định xu hướng hiện tại của thị trường là một xu hướng giảm với Strong High tại đỉnh A.

Cùng quan sát con sóng BC và hãy thử kiểm tra sức mạnh của con sóng này:

 • Các bạn có thể thấy con sóng BC nằm trong vùng giá Discount cho thấy nó vẫn chưa được Oder Flow hoàn chỉnh.
  • Con sóng BC nằm hoàn toàn ngoài Range giá trước đó tạo ra BOS.
  • Con sóng BC cũng hoàn toàn không tạo ra bất cứ IDM nào.

Điều này khẳng định đây là một Oder Flow yếu và chúng ta sẽ không giao dịch. Và một điều quan trọng nữa cần khẳng định, chắc chắn thị trường sẽ tiến hành ROF để tiến hành tái cấu trúc lại sức mạnh Oder Flow này.

Cùng quan sát diễn biến tiếp theo của thị trường:

 • Đầu tiên con sóng DE đã tiến hành pullback về đỉnh C và quét thanh khoản.
 • Sau đó con sóng EF tiến hành tạo BOS qua Weak Low D.

Cùng trở lại một chút với các mô hình ROF, đây chính là dạng kiểm tra sức mạnh Oder Flow thứ 2 => Đỉnh E lúc này chính là một Strong High đã được kiểm tra sức mạnh và các bạn có thể giao dịch từ đây.

Vậy chúng ta sẽ giao dịch thế nào theo xu hướng giảm trước đó. Hãy cùng tiếp tục phân tích cấu trúc thị trường giai đoạn này.

 • Con sóng hồi FG sau khi quay về vùng Range đã có một nhịp giảm GH.
 • Nhịp giảm này chỉ là một IDM và sau đó đỉnh G đã bị phá bởi con sóng HI.

Đến lúc này các bạn có thể thấy mẫu hình này trở nên quen thuộc không? Đây chính là Continuous Flipzone loại 2. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu phần kiến thức này trong các chương sau của quyển sách này. Nói thêm qua về Flipzone thì đây là một vùng cung cầu đặc biệt trong vài trò chuyển đổi trạng thái của thị trường từ tăng sang giảm hoặc ngược lại.

Vậy là quá trình tái thiết lập lại sức mạnh của Oder Flow ROF đã hoàn thành dưới hình thái Flipzone.  Lúc này theo lý thuyết Flipzone các bạn có thể Sell ngay khi giá chạm vùng Continuous Flipzone này với targer tại vùng cung cầu quan trọng tiếp theo trên biểu đồ.

Cùng tiếp tục theo dõi HabinhFx để đón đọc các phần tiếp theo trong serie về thuật ngữ SMC này. Đồng thời nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về SMC có thể đặt mua sách tại đây. Đậy là quyển sách do chính tác giả viết và đã được xuất bản trên Amazon. Trân trọng!