HaBinhFX 3
Tháng Tư 21, 2024

CẤU TRÚC MAJOR, MINOR TRONG MỘT CON SÓNG

By habinh

Trong phần trước chúng ta đã đến với khái niệm cơ bản về những đỉnh/ đáy Strong và Weak của một con sóng. Vậy cấu trúc thị trường gắn liền với Strong/ Weak được xác định thế nào theo phương pháp SMC? Và những ý tưởng giao dịch sơ khởi sau khi xác định được cấu trúc hiện tại của thị trường sẽ là gì? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây.

Cấu trúc Major, minor trong xu hướng tăng:

Như các bạn đã biết để tạo nên xu hướng tăng thì bắt buộc thị trường phải tạo ra các con sóng có đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước.

Mô hình sau đây là một xu hướng tăng cơ bản: các con sóng AB, CD, DE lần lượt tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn đỉnh và đáy trước đó.

Xác định cấu trúc bằng công cụ PD.
Xác định cấu trúc bằng công cụ PD.

Con sóng từ B đến C chính là con sóng hồi (pullback) và căn cứ vào mức độ hồi hay độ dài của con sóng này bằng trực quan sẽ quyết định việc hình thành cấu trúc Major.

Sử dụng công cụ PD các bạn có thể quan sát con sóng hồi BC đã vượt qua mức 0,5 hay tiến về vùng giá Discount. Lúc này đáy C sẽ là Strong Low tạo nên đỉnh D, đáy E không hồi về vượt qua mốc 0.5 nên được gọi là Weak Low.

Vùng giá được hình thành từ Strong Low C sẽ được gọi là Major. Vậy các bạn có thể hiểu cấu trúc Major trong xu hướng tăng được hình thành khi con sóng hồi vượt qua hoặc bằng mức 0,5 trên công cụ PD hay nói cách khác giá pullback về vùng Discount price.

Strong Low tạo ra Major BOS
Strong Low tạo ra Major BOS

Từ đáy Strong Low hay cấu trúc Major này giá đã tiến hành phá vỡ đỉnh B và tạo ra tín hiệu BOS hay sự phá vỡ cấu trúc khẳng định sức mạnh của xu hướng tăng. Chúng ta gọi sự phá vỡ được tạo ra từ cấu trúc Major là Major BOS ký hiệu là M-BOS.

Weak Low tạo ra Minor BOS
Weak Low tạo ra Minor BOS

Cũng trong mô hình trên chúng ta có thể quan sát con sóng DE cũng tiến hành pullback tuy nhiên giá không hồi về mốc 0.5 trên công cụ PD, điều đó cho thấy sức mạnh của con sóng hồi này không được củng cố. Chúng ta có thể gọi đáy E là một Weak Low và vùng giá được hình thành bởi đáy E gọi là Minor.

Từ đáy Weak Low giá cũng tiến hành phá vỡ cấu trúc tại đỉnh D tuy nhiên con sóng này chưa được củng cố nên không thể bền vững. Chúng ta gọi sự phá vỡ này là Minor BOS ký hiệu m-BOS.

Cấu trúc Major, Minor trong xu hướng giảm:

Ngược lại với xu hướng tăng chúng ta cũng có cách xác định và định nghĩa tương tự với xu hướng giảm.

Strong Low tạo ra Major BOS trong xu hướng giảm.
Strong Low tạo ra Major BOS trong xu hướng giảm.

Các con sóng AB, CD, DE lần lượt tạo ra các đỉnh và đáy thấp hơn đỉnh và đáy trước đó. Con sóng từ B đến C chính là con sóng hồi và căn cứ vào mức độ hồi của con sóng này sẽ quyết định việc hình thành cấu trúc Major trong xu hướng giảm.

Sử dụng công cụ PD các bạn có thể thấy con sóng hồi BC đã vượt qua mức 0,5 hay quay về vùng giá Premium. Đây cũng chính là cấu trúc Major.

Vùng giá được hình thành từ Strong High C sẽ được gọi là Major. Vậy các bạn có thể hiểu cấu trúc Major trong xu hướng giảm được hình thành khi con sóng hồi vượt qua hoặc bằng mức 0,5 trên công cụ PD hay nói cách khác giá pullback về vùng Premium price.

Từ đỉnh Strong High C hay cấu trúc Major giá đã tiến hành phá vỡ đáy B và tạo ra tín hiệu BOS hay sự phá vỡ cấu trúc khẳng định sức mạnh của xu hướng giảm. Chúng ta gọi sự phá vỡ được tạo ra từ cấu trúc Major là Major BOS ký hiệu là M-BOS.

Weak Low tạo ra Minor BOS trong xu hướng giảm
Weak Low tạo ra Minor BOS trong xu hướng giảm

Cũng trong mô hình trên chúng ta có thể quan sát con sóng DE cũng tiến hành pullback tuy nhiên giá không hồi về mốc 0.5 trên công cụ PD, điều đó cho thấy sức mạnh của con sóng hồi này không được củng cố. Chúng ta có thể gọi đỉnh E là một Weak High và vùng giá được hình thành bởi đỉnh E gọi là Minor.

Từ đáy Weak High E giá cũng tiến hành phá vỡ cấu trúc tại đáy D tuy nhiên con sóng này chưa được củng cố nên không thể bền vững. Chúng ta gọi sự phá vỡ này là Minor BOS ký hiệu m-BOS.

Cùng tiếp tục theo dõi HabinhFx để đón đọc các phần tiếp theo trong serie về thuật ngữ SMC này. Đồng thời nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về SMC có thể đặt mua sách tại đây. Đậy là quyển sách do chính tác giả viết và đã được xuất bản trên Amazon. Trân trọng!