CARRY TRADE LÀ GÌ?
Tháng Tám 10, 2022

Carry trade là gì? Cách thức giao dịch Carry trade trong thị trường Forex.

By habinh
carry trade
carry trade

Khái niệm về Carry Trade

Carry Trade được định nghĩa là chiến lược giao dịch dựa trên sự chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền trong một cặp tỷ giá. Thực tế, mỗi quốc gia đều có chính sách kinh tế khác nhau điều này dẫn đến lãi suất giữa các đồng tiền cũng khác nhau, là cơ sở hình thành nên chiến lược carry Trade.

Trước khi đi vào ví dụ cụ thể cho chiến lược carry Trade, có hai điểm chính cần phải nắm bao gồm:

Giao dịch Forex là hình thức giao dịch CFD dựa trên sự chênh lệch giá để kiếm lời.

Bản chất của Forex là giao dịch tiền tệ theo Cặp, chứ không phải là các đồng tiền riêng lẻ, trong đó đồng tiền đứng trước được gọi là đồng tiền cơ sở và đồng đứng sau sẽ được gọi là đồng tiền định giá, nên khi bạn mua đồng tiền này, đồng nghĩa bạn cũng đang bán đồng tiền kia đi. Đây cũng chính là cơ sở để Carry Trade (giao dịch chênh lệch lãi suất) hình thành.

Ví dụ về Carry Trade (giao dịch chênh lệch lãi suất)

Giả sử Trader mua cặp tiền tệ AUD/JPY, như trên chúng tôi có nói nếu muốn mua AUD đồng nghĩa bạn phải bán đồng JPY. Ở đây là bạn cần phải có một số AUD nhất định để mua được đồng  theo tỷ giá của cặp tiền này trên thị trường. Nếu không đủ tiền để mua, bạn sẽ vay JPY của ngân hàng để mua đồng AUD.

Muốn như vậy, bạn sẽ phải vay JPY, sau đó đem số tiền này về mua AUD. Rồi có thể dùng số AUD này để gửi vào ngân hàn. Khi vay JPY tại ngân hàng, đồng nghĩa bạn sẽ phải trả lãi suất cho khoản vay này. Trong khi đó, khi gửi AUD vào ngân hàng, bạn sẽ nhận được lãi suất cho khoản tiền AUD đó.

Như vậy, sự chênh lệch lãi suất giữa 2 ngân hàng đã tạo cho bạn một khoản lợi nhuận. Đó chính là carry trade hay chênh lệch lãi suất.

Ví dụ về Carry Trade
Ví dụ về Carry Trade

Cách thực hiện Carry Trade trong Forex

Qua ví dụ trên, Trader sẽ dễ dàng nhận thấy ý tưởng của chiến lược này, đó là mua vào đồng tiền có lãi suất cao và bán ra hay đi vay đồng tiền có lãi suất thấp hơn ở cùng một thời điểm.

Tuy nhiên, trong thị trường Forex khái niệm mua bán chỉ mang tính tương đối.

Chiến lược carry trade
Chiến lược carry trade

Giả sử lãi suất của EUR lớn hơn lãi suất của USD thì chiến lược carry Trade sẽ là mua EUR và bán USD, chiến lược này được thực hiện bằng việc mua cặp EUR/USD (như ví dụ trên).

Ngược lại, nếu lãi suất của EUR thấp hơn lãi suất USD, chúng ta sẽ mua USD và bán EUR, nghĩa là mua cặp USD/EUR.

Tuy nhiên, vì thị trường ngoại hối có những quy tắc riêng trong việc ký hiệu các cặp tiền tệ, nên theo quy ước toàn thế giới, tỷ giá giữa 2 đồng tiền EUR và USD sẽ chỉ luôn được ký hiệu EUR/USD. Chính vì thế, chiến lược carry Trade trong trường hợp này sẽ được thực hiện bằng việc bán cặp EUR/USD.

Bản chất của Carry Trade là đi vay đồng tiền này để bán hoặc mua đồng tiền tệ khác dựa trên giá của sự chênh lệch để kiếm lời. Với tiền tệ, mức độ chênh lệch thường rất nhỏ, nên để có thể kiếm được khoản kha khá. Trong đầu tư Forex thì Trader sẽ phải sử dụng đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận dù với số vốn Trader bỏ ra rất là ít.